free website creation software
BCMP


Banca Cooperatista Muntenia Pitesti

este parte a retelei cooperatiste CREDITCOOP, singura retea cooperatista de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei, si isi desfasoara activitatea in 27 de locatii pe raza judetului Arges.

Ghid privind serviciul de schimbare a conturilor

Serviciul de schimbare a conturilor va permite transferul serviciilor de plata de la orice prestator de servicii de plata aflat pe teritoriul Romaniei (“PSP anterior”) la agentia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista (PSP destinatar), in 13 zile lucratoare.

Este bine de stiut ca in conformitate cu Conventia incheiata de Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP cu celelalte institutii de credit prin intermediul ARB, aceasta este in masura sa  realizeze serviciul de schimbare a conturilor  in numele tuturor bancilor cooperatiste din reteaua CREDITCOOP.

Prezentul ghid contine etapele si procedurile de urmat de catre dumneavoastra, precum si rolurile celor doi prestatori de servicii de plata implicati in furnizarea Serviciului de schimbare a conturilor.

Serviciile pe care le  puteti transfera la Agentia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista sunt:

            •  incasarile dumneavoastra recurente (ex. salariu, chirie, pensie, prestatii sociale), 

            •  orice sold pozitiv ramas in vechiul cont.

Suplimentar, la cererea dumneavoastra expresa, putem inchide contul detinut la cealalta banca, fara alte formalitati.

Definitii:

a. Autorizarea: formularul “Autorizarea privind schimbarea contului de plati” prin care solicitati transferul serviciilor de plata detinute la PSP anterior intr-un cont deschis la Agentiile Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista;

b. Cont de plati anterior: Contul de plati deschis la PSP anterior, specificat in Autorizare, din care doriti sa se efectueze transferul serviciilor de plata prevazute in Autorizare;

c. Data executarii: Este data la care  Agentia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista, si PSP anterior trebuie sa execute instructiunile de transfer mentionate de dumneavoastra in Autorizare. Aceasta data nu este niciodata mai mica de 13 zile lucratoare sau mai mare de 60 zile lucratoare de la data primirii de catre Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP a Autorizarii;

d. PSP destinatar: prestatorul de servicii de plata caruia i se transfera informatiile necesare pentru efectuarea schimbarii conturilor

e. PSP anterior: Prestatorul de servicii de plati din Romania la care ati deschis contul de plati anterior si care efectueaza, in baza Autorizarii, transferul serviciilor de plata si a informatiilor referitoare la cont si la operatiunile de plata efectuate prin acesta.

Descrierea serviciului de schimbare conturi si rolurile prestatorilor de servicii de plata:

Inainte de a opta pentru transferul contului deschis la un alt prestator de servicii de plata aflat pe teritoriul Romaniei, trebuie sa va asigurati ca Agentia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista, va poate oferi produsele si serviciile pe care doriti sa le transferati.

Daca sunteti informat ca produsele si servciile sunt disponibile, atunci este necesar sa completati documentele necesare aferente deschiderii contului de plati si Autorizarea privind schimbarea contului de plati, formular prin care imputerniciti Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP, sa parcurga toti pasii necesari pentru transferarea serviciilor de plata de la PSP anterior, servicii care se vor transfera la data executarii mentionata de dumneavoastra in Autorizare.

Etapele procesului, descrise in cicluri de timp stabilite pe zile lucratoare bancare, sunt urmatoarele:

Ziua A - este data primirii Autorizarii de catre Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP

Autorizarea o puteti solicita la oricare agentie a Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista. Singurul document pe care trebuie sa il prezentati este Actul de identitate in original, valid la data aplicarii.

Transferul serviciilor de plata se efectueaza intre conturi de plati in aceeasi moneda, prin urmare este necesar sa deschideti un cont de plati la agentia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista, in lei, daca nu il detineti deja.

Informatiile necesare pentru completarea Autorizarii: codul IBAN in lei deschis la PSP anterior.

Daca doriti ca Agentia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista, sa nu mai accepte incasari prin transfer credit (incasari recurente - ex. salariu, chirie, pensie, prestatii sociale) este necesar sa ne comunicati: denumire platitor, cont IBAN platitor. In cazul in care alegeti ca Agentia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista, sa notifice platitorii care efectueaza plati recurente mentionati in Autorizare este important sa furnizati datele de contact complete ale acestora, necesare notificarii. In cazul in care alegeti sa notificati dumneavoastra platitorii care efectueaza plati recurente mentionati in Autorizare, va vom pune la dispozitie formularul pentru informarea acestora cu detaliile noului cont de plati.

Dupa semnarea Autorizarii, va vom inmana o copie a acesteia si vom contacta PSP anterior pentru demararea procesului de schimbare a conturilor.

Informatii cu privire la etapele procesului de transfer

Ziua A

Reprezinta data cand PSP nou, unde urmeaza a fi transferat contul de plati, primeste Autorizarea de la client. PSP nou inmaneaza clientului o copie a Autorizarii si scrisorile standard pentru informarea tertilor (platitorii care efectueaza plati recurente in contul de plati al clientului; in cazul in care clientul a solicitat aceasta optiune in cadrul Autorizarii.

Ziua B:  Ziua A+2 zile

Este termenul maxim pana la care Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP (in numele agentiei sau al bancii cooperatiste) solicita PSP anterior sa execute dispozitiile prevazute in Autorizare.

    1. Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP solicita PSP anterior sa ii transmita urmatoarele:

            • informatiile disponibile privind incasarile recurente prin transfer credit, executate in contul dumneavoastra             de plati in ultimele 13 luni;

Nota: La cererea dvs expresa Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP va solicita PSP anterior sa va transmita si dumneavoastra informatiile de mai sus.

    1. Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP va solicita PSP anterior ca, incepand cu data executarii:

            • sa nu mai accepte incasari prin transfer de credit;

            • sa transfere in contul de plati detinut de dumneavoastra la Agentia Bancii Centrale Cooperatiste             CREDITCOOP/banca cooperatista orice sold pozitiv ramas in contul de plati anterior;

            • sa inchida contul de plati anterior, conform instructiunilor dumneavoastra din Autorizare.

Ziua C: Ziua B+5 zile

Este termenul maxim pana la care PSP anterior raspunde solicitarii Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP din Ziua B.

PSP anterior transmite Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP:

            • lista cu ordinele de plata programata indicate de de dumneavoastra in Autorizare;

            • informatii disponibile cu privire la incasarile recurente indicate de dumneavoastra in Autorizare, executate in ultimele 13 luni.

Nota: Informatiile vor fi transmise si dumneavoastra in situatia in care solicitati in mod expres aceasta prin Autorizare.

Acesta este termenul maxim pana la care puteti renunta la Autorizare. In cazul in care decideti sa renuntati la Autorizare, aveti la dispozitie formularul “Anulare autorizare privind schimbarea contului de plati”, formular pe care il puteti depune atat la sediul Agentiei Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista, cat si la sediul PSP anterior.

Ziua D: Ziua C+5 zile

Este termenul maxim pana la care Agentia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista efectueaza urmatoarele actiuni:

            • informeaza platitorii care efectueaza plati recurente mentionati in Autorizare in legatura cu detaliile contului de plati detinut la Agentia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista si transmite acestora o copie a Autorizarii (Sectiunea 1), in cazul in care nu ati optat sa ii informati personal (in acest caz este important sa furnizati datele de contact complete ale acestora);

Ziua E:  Ziua F-1 zile

Este data executarii mentionata de dumneavoastra in Autorizare.

Este termenul la care Agentia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista si PSP anterior executa urmatoarele:

    1. Agentia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista:

            •  executa ordinele de plata  recurente, daca sunt indicate in Autorizare;

    1.  PSP anterior:

            •  nu mai accepta incasarile recurente indicate in Autorizare;

            • daca este indicat in Autorizare, transfera orice sold pozitiv (disponibil la data executarii, dupa stingerea             tuturor obligatiilor restante fata de banca) al contului de plati anterior in noul cont de plati deschis la Agentia             Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista. Pentru asigurarea continuitatii operatiunilor             executarea transferului soldului se va realiza la inceputul zilei.

            • daca este indicat in Autorizare, inchide contul de plati, cu exceptia urmatoarelor situatii:

            • aveti obligatii restante in legatura cu contul de plati in cauza;

            • contul de plati este utilizat pentru alte servicii contractate de dumneavoastra, de exemplu, credit

            • contul de plati este poprit sau indisponibilizat, conform prevederilor legale, pentru                                  indeplinirea de catre dumneavoastra a unor obligatii asumate fata de PSP anterior / terti.

In situatia in care contul de plati anterior nu poate fi inchis PSP anterior va va informa in legatura cu aceasta, cu indicarea motivului.

Ziua F:minim Ziua A+13 zile lucratoare

Data executarii transferului mentionata in Autorizare(,,Data executarii”) (minim incepand cu ziua 14)

Odata cu inchiderea contului de plati, inceteaza toate contractele legate de furnizarea produselor si serviciilor de plata.

Comisioane percepute pentru serviciul de schimbare a conturilor

Serviciul de schimbare a conturilor este gratuit. Costurile serviciilor legate de transferul soldului,  inchiderea contului de plati sunt cele valabile in conditiile contractuale semnate cu Agentia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/Banca cooperatista / PSP anterior.

Informatii solicitate consumatorului pentru serviciul de schimbare a conturilor

In vederea realizarii operatiunii de schimbare a conturilor, consumatorul trebuie sa ii furnizeze PSP-ului destinatar urmatoarele informatii:

a) conturile detinute la PSP anterior care fac obiectul serviciului de schimbare conturi;

b) conturile detinute la PSP destinatar care fac obiectul serviciului de schimbare conturi;

c) data la care consumatorul doreste sa fie executate instructiunile de transfer (aceasta data nu trebuie sa fie mai mica decat 13 zile lucratoare de la data primirii de catre PSP destinatar a cererii de transfer);

d) serviciile care fac obiectul transferului ( incasari recurente, transfer sold, inchidere cont);

e) datele de contact ale platitorilor.

Proceduri de solutionare extrajudiciara a diferendelor

In vederea solutionarii eventualelor dispute cu Banca, aveti posibilitatea de a va adresa Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar, cu sediul in Bucuresti, Str. Sevastopol, nr.24, sector 1, Telefon: (021) 9414, site web www.csalb.ro .

De asemenea, puteti depune reclamatii la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, Bucuresti – Romania.

Telefon: +40372131951, Fax: +40213143462, e-mail: office@anpc.ro, www.anpc.gov.ro sau la unitatile sale teritoriale.

In plus, aveti posibilitatea de a apela la procedurile extrajudiciare de reclamatie si despagubire pentru consumatori, inclusiv la mediere potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti si Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru clarificari suplimentare sau pentru a obtine mai multe informatii despre Serviciul de schimbare a conturilor, ne puteti contacta la adresa https://noul.creditcoop.ro/en/contact.

 

Documente

Autorizare_privind_schimbarea_contului_de_plati.pdf

Anulare_autorizare_privind_schimbarea_contului_de_plati.pdf