amp template

CREDITUL STANDARD

Ai nevoie de sustinerea activitatii curente sau de dezvoltarea afacerii?

Credit pentru finantarea activitatii curente si fluidizarea platilor specifice domeniului de activitate

1. Avantaje

• consultanta si asistenta gratuita;

• structura flexibila de garantii;

• poti opta pentru dobanda: fixa sau variabila;

• nu este necesara justificarea utilizarii creditului;

• poti alege modalitatea de rambursare care ti se potriveste cel mai bine în functie de specificul activitatii companiei: lunar, o dată la 3 luni, la 6 luni etc.;

• poti rambursa anticipat oricand pe parcursul perioadei de creditare.

2. Acte necesare

• ultimele situatii financiare anuale (bilant contabil si contul de profit si pierdere) si/sau raportari contabile semestriale vizate de catre organele fiscale, precum si balanta de verificare contabila pe ultima luna.

3. Garantii

 • garanţii reale imobiliare (ipoteca imobiliara_ bunurile imobile (cladirile) de orice fel si terenurile (intravilane), aflate in proprietatea;

• garanţii reale mobiliare (care se pot constitui cu sau fara deposedarea celui ce constituie garanţia de bunul afectat garanţiei, depozite la termen, certificate de depozit si depozite colaterale).